2006-03-20

Driving to Crazytown: Are we there yet?

.

According to Judith van der Bunt,

    Vervolgens zal een psychopathologische benadering uit moeten wijzen of het personage Lin aan een borderline-stoornis lijdt. Bij deze benadering zal worden uitgegaan van het heden ten dage vigerende classificatiesysteem, de Diagnostic and Statistical Manual-IV van persoonlijkheidsstoornissen zoals beschreven in Handboek psychopathologie van Vandereycken e.a. Het doel van het onderzoek is hiermee te komen tot een adequate beschrijving van Lins gefaseerde krankzinnigheid.

I'm gonna call that a 'yes.'

3 comments:

  1. I like the part about "Diagnostic and Statistical Manual-IV"...possibly because it's the only part I can understand.

    ReplyDelete
  2. I tried to google translate this and it didn't work at all. haha. what the heck?

    ReplyDelete